Feb. 14th, 2014

sbks: (тост)
Originally posted by [livejournal.com profile] maksymus at Національний акт свободи
 
Група українських інтелектуалів «Першого грудня» підготувала перший притомний документ з початку акцій протесту. Це проект відкритого політичного виходу з політичної кризи через ухвалення Верховною Радою, що поєднує декларацію прагнень та правові норми. У цьому документі є пропозиція вирішення всіх основних проблем, що були загострені протестом останніх місяців. Хоча Акт сформульований як проект для ВР, деякі його положення, зокрема про Раду Народної довіри, цілком здійсненні й у «вуличному» форматі, а також можуть бути використані для програмних документів партій та громадських об’єднань.


Національний Акт Свободи

Найвищою і непорушною цінністю людей в Україні є свобода.

Прагнення свободи, захисту гідності і справедливості, обурення проти обману, насильства, приниження і свавілля з боку влади змусили мільйони громадян України вийти на мирний протест.

У відповідь на піднесення людей, замість суспільного діалогу, владою було застосовано силу і пролито кров.

Убито невинних людей. Багатьох викрадено і катовано. Ув’язнено сотні громадян.

Щоденне порушення прав людини, жорстокість і нелюдськість системи, катастрофа державної влади, зрощення органів правопорядку і злочинних угруповань є тією реальністю, яка стоїть проти кожного з нас, незалежно від походження, переконань і достатку.

Така система не має права на існування.

Засади політичного врегулювання )

 

Profile

sbks: (Default)
sbks

June 2014

S M T W T F S
12 3 4 5 67
8 9 1011 121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 18th, 2017 12:01 am
Powered by Dreamwidth Studios